O SPOLEČNOSTI

Společnost Tristone Flowtech Czech Republic s. r. o., patřící do skupiny TRISTONE Group, vznikla v roce 2010 odloučením od mateřské společnosti Trelleborg. Výrobní závod, který leží v Hrádku nad Nisou, působí v tomto regionu již od roku 1993.
Vzhledem ke geografické poloze závodu, který se rozkládá v oblasti Trojzemí na severu Čech, je Tristone Flowtech Czech Republic s. r. o. významným zaměstnavatelem pro spádovou oblast nejen v Česku, ale také v příhraničním Polsku. Náš závod v Hrádku nad Nisou aktuálně nabízí pracovní místa až pro 600 zaměstnanců.
Ve společnosti Tristone Flowtech Czech Republic s.r.o. se zabýváme výrobou a prodejem pryžových hadic, převážně určené pro chladící jednotky a topení do osobních automobilů. Mezi naše hlavní zákazníky patří zejména BMW, Audi, Volkswagen, Daimler a další významní zákazníci. V současné době je skupina Tristone druhým největším výrobcem pryžových hadic na světě.