Proč Tristone

Tristone Flowtech Czech Republic s. r. o., jakožto moderní společnost spadající do oblasti automobilového průmyslu, dbá o vzdělávání svých zaměstnanců. Vedle vnitropodnikových vzdělávacích  aktivit rovněž spolupracujeme s Evropskými fondy a využíváme různé dotační programy na podporu vzdělávání.
Zaměstnanci společnosti mají v průběhu roku rovněž příležitosti, potkávat se na místní i mezinárodní úrovni. Pro pracovníky to je velmi příjemná příležitost poznat se blíže se svými kolegy i nadřízenými.

Naším hlavním cílem je spokojený zaměstnanec.